Marka Tescil

Marka bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları, sözcükler, harfler, şekiller, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen kişi adları veya soyadları, sloganlar, ses gibi çizimle görüntülenebilen baskı yoluyla çoğaltılabilen işaretler MARKA olarak korunabilmektedir. Belirtilen hususlarda bir markanın olabilmesi için en önemli koşul ayırt edicilik özelliğinin bulunmasıdır.


Marka Tescil Hizmeti Almayı Düşünüyorsanız

Marka tescilinin işlevleri bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırmasıdır. Ayrıca marka ürünün menşeini, kimin tarafından üretildiğini gösteren, tüketici nezdinde bir nevi imaj oluşturan, markanın itibarının temeli olarak satın alınan malın kalitesini belirleyen, reklam ve tanıtım amacı olarak da kullanılmaktadır.

Marka tescili yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Bunların en başında gelen marka ibaresinin uygunluğudur. Markanın başvuru yapılmadan önce tescili istenilen işaretin farklı firmalar yada kişilerce tescilinin veya tescil başvurusun olup olmadığının araştırılması dikkat edilmesi gereken unsurların en başında gelmektedir.
Marka tescilinde karıştırılan bir diğer unsur ticaret unvanı tescilidir. Ticaret unvanın asıl amacı ticari işletmeyi tanımlamak olup, marka tescilinde sahip olunan TEKEL HAKKI’ nı sağlamamaktadır. Ticari ismin marka olarak korunabilmesi ancak marka tescili ile mümkün olmaktadır. Aksi halde ticari ismin başkaları adına marka olarak kullanımı halinde ticaret unvanının değiştirilmesi söz konusu olacaktır.

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü şekilde korumadan yararlanacak kişiler; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce elde edilir.

Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de marka korunmasından aynı şekilde yararlanır.

Marka tescil belgesi koruma süresi 10 yıl olup 10 yıllık süreler dahilinde yenilenmesi koşulu ile süresiz koruma sağlayan tek belgedir.